Video Dərslər

Məntiq Video Dərslərimiz 

Yaş Məsələləri - İzah etdi Təbriz Salmanov 

Yaş məsələləri Link 1

Kublar (Zər) - İzah etdi Təbriz Salmanov 

Kub Link 1

İş - hovuz məsələləri - İzah etdi Təbriz Salmanov 

İş hovuz məsələləri link 1